Frequently Asked Questions

FAQ -> Organizacje -> Jak mogę zostać organizatorem wydarzenia?

Jak mogę zostać organizatorem wydarzenia?

Aby organizować wydarzenia na platformie WeCatchUp, musisz utworzyć Organizację – płatną lub bezpłatną.

Aby utworzyć organizację na platformie WeCatchUp:

  • Zarejestruj się/zaloguj się do WeCatchUp
  • W panelu wybierz opcję + Dodaj nową Organizację z menu po lewej stronie
  • Podaj informacje o swojej Organizacji

Kliknij przycisk Utwórz Organizację, aby dodać ją do swojego konta.

Po utworzeniu Organizacji możesz uzyskać do niej dostęp z lewego paska bocznego, klikając nazwę nowo utworzonej Organizacji. Domyślnie wszystkie nowo utworzone Organizacje są objęte abonamentem bezpłatnym. Organizacja może mieć jednocześnie jedną subskrypcję.

Aby utworzyć pierwsze wydarzenie, wybierz swoją Organizację. Wybierz Wydarzenia z menu organizacji i wybierz „Zaplanuj nowe wydarzenie”.